De zaakvoerders

In 2009 startte Leo Dupon, zijn vrouw Tina en zijn zoon Thomas het bedrijf OnePlus+.
Ze zijn hierbij zeker niet aan hun proefstuk toe! Hun 15 jaar ervaring in de sector maken van hun familiebedrijf een meer dan bloeiende zaak.
Leo ontfermt zich over de dagelijkse leiding van OnePlus en onderhoudt de contacten met fabrikanten en leveranciers. Tina is de drijvende kracht op het bureel: zij houdt zich bezig met het administratieve en boekhoudkundige luik. Ten slotte heeft Thomas de taak om de vertegenwoordigers op te leiden én te begeleiden. Optimale klantentevredenheid behalen, blijft zijn grootste uitdaging!